Legenden des Altkreissports
struse20.jpg - Foto: HK-Archiv

Legenden des Altkreisports: Nicole Struse

Dirk Kelle feiert - Foto: Rolf Uhlemeier

Legenden des Altkreissports: Dirk Kelle